Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wszystkie kierunki studiów

Wszystkie kierunki, specjalności i specjalizacje na jednej liście
Kierunek Specjalności i specjalizacje
Dyrygentura (3)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (15)
Instrumentalistyka (86)
Jazz i muzyka estradowa (2)
Kompozycja i teoria muzyki (5)
Muzyka kościelna (5)
Reżyseria dźwięku (4)
Reżyseria dźwięku (4)
Taniec (7)
Wokalistyka (23)
Pogrubieniem oznaczone są te spośród kierunków, specjalności i specjalizacji, które są realizowane na tej uczelni. W nawiasie podana jest liczba programów studiów związanych z tym kierunkiem nauczania (nie wliczając w to programów realizujących ten kierunek tylko na jednym z możliwych toków nauczania).
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)