Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język niemiecki SJO-SL-JN-3
Reguły punktacji przedmiotu

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
1
(2015 - 2017L)
2
(2018Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)