Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski SJO-SL-JA-3
Reguły punktacji przedmiotu

MK-MK-SL - Muzyka kościelna - muzyka kościelna, stacjonarne, I stopnia
WOK-SS-NL - Wokalistyka - śpiew solowy, niestacjonarne, I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
MK-MK-SL
Muzyka kościelna - muzyka kościelna, stacjonarne, I stopnia
WOK-SS-NL
Wokalistyka - śpiew solowy, niestacjonarne, I stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
1
(2015 - 2017L)
2
(2018Z - ...)
2
(2017Z - 2017L)
2
(2017Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)