Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Marketing w kulturze KTM-DYR-MwK-SM-1
Reguły punktacji przedmiotu

MK-ML-SM - Muzyka kościelna - monodia liturgiczna, stacjonarne, II stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
MK-ML-SM
Muzyka kościelna - monodia liturgiczna, stacjonarne, II stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
1
(2015 - 2021L)
2
(2022Z - ...)
2
(2017Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)