Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka prowadzenia zespołów instrumentalnych EDU-SL-002-1
Reguły punktacji przedmiotu

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
2
(2016 - 2017L)
4
(2018Z - 2020L)
2
(2021Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)