Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Solo singing

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SOa-NM-001-1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Solo singing
Jednostka: Wydział Wokalno-Aktorski
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Moduł przedmiotów:

kierunkowy

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Tryb prowadzenia:

indywidualne

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Cieśla, Ryszard Cieśla, Dagmara Dudzińska, Ewa Iżykowska-Lipińska, Ae Ran Kim, Teresa Maciaszek, Kyeong Seo, Beata Szebesczyk
Prowadzący grup: Robert Cieśla, Ryszard Cieśla, Dagmara Dudzińska, Ewa Iżykowska-Lipińska, Ae Ran Kim, Teresa Maciaszek, Kyeong Seo, Beata Szebesczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Kolokwium na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Iżykowska-Lipińska, Małgorzata Kubala
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium na ocenę
Ćwiczenia - Kolokwium na ocenę
Wykład - Kolokwium na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład / Ćwiczenia, 30 godzin, 2 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Zalewski
Prowadzący grup: Włodzimierz Zalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium na ocenę
Wykład / Ćwiczenia - Kolokwium na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Cieśla, Jolanta Janucik, Krystyna Jaźwińska-Dobosz, Małgorzata Kubala, Anna Radziejewska
Prowadzący grup: Ryszard Cieśla, Jolanta Janucik, Krystyna Jaźwińska-Dobosz, Małgorzata Kubala, Anna Radziejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium na ocenę
Wykład - Kolokwium na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład / Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Cieśla, Ryszard Cieśla, Magdalena Idzik, Krystyna Jaźwińska-Dobosz, Yang Liu, LinHao Qin, Anna Radziejewska, Witold Żołądkiewicz
Prowadzący grup: Robert Cieśla, Ryszard Cieśla, Magdalena Idzik, Krystyna Jaźwińska-Dobosz, Yang Liu, LinHao Qin, Anna Radziejewska, Witold Żołądkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium na ocenę
Wykład / Ćwiczenia - Kolokwium na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład / Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Cieśla, Yang Liu, Dorota Radomska, Aleksandra Resztik-Wesołowska
Prowadzący grup: Ryszard Cieśla, Yang Liu, Aleksandra Resztik-Wesołowska, Witold Żołądkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium na ocenę
Wykład / Ćwiczenia - Kolokwium na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład / Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bednarska, Ryszard Cieśla, Erni Deng, Magdalena Idzik, Agnieszka Kurowska-Janecka, Dorota Radomska, Anna Radziejewska, Aleksandra Resztik-Wesołowska, Katarzyna Trylnik-Zaleska, Witold Żołądkiewicz
Prowadzący grup: Anna Bednarska, Ryszard Cieśla, Erni Deng, Magdalena Idzik, Agnieszka Kurowska-Janecka, Dorota Radomska, Anna Radziejewska, Aleksandra Resztik-Wesołowska, Katarzyna Trylnik-Zaleska, Witold Żołądkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium na ocenę
Wykład / Ćwiczenia - Kolokwium na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład / Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Cieśla, Ryszard Cieśla, Robert Gierlach, Ae Ran Kim, Małgorzata Marczewska, Mikołaj Moroz, Dorota Radomska, Eugenia Rozlach
Prowadzący grup: Robert Cieśla, Ryszard Cieśla, Robert Gierlach, Ae Ran Kim, Małgorzata Marczewska, Mikołaj Moroz, Dorota Radomska, Eugenia Rozlach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium na ocenę
Wykład / Ćwiczenia - Kolokwium na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)