Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka estradowa WIOL-SM-003-4
Reguły punktacji przedmiotu

INS-WIOL-SM - Instrumentalistyka - gra na wiolonczeli, stacjonarne, II stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
INS-WIOL-SM
Instrumentalistyka - gra na wiolonczeli, stacjonarne, II stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2016 - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)