Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka estradowa WIOL-SM-003-2
Reguły punktacji przedmiotu

INS-WIOL-SM - Instrumentalistyka - gra na wiolonczeli, stacjonarne, II stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
INS-WIOL-SM
Instrumentalistyka - gra na wiolonczeli, stacjonarne, II stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
2
(2019Z - ...)
1
(2015 - 2018L)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)