Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy prawa autorskiego UMFC-PPA-ZAL
Reguły punktacji przedmiotu

DYR-DSO-SL - Dyrygentura - dyrygentura symfoniczno-operowa, stacjonarne, I stopnia
INS-FOR-SM - Instrumentalistyka - gra na fortepianie, stacjonarne, II stopnia
INS-FORa-SM - Instrumentalistyka - gra na fortepianie z językiem wykładowym angielskim, stacjonarne, II stopnia
INS-KF-SM - Instrumentalistyka - kameralistyka fortepianowa, stacjonarne, II stopnia
INS-KLAW-SM - Instrumentalistyka - gra na klawesynie, stacjonarne, II stopnia
KTM-KOM-SL - Kompozycja i teoria muzyki - kompozycja, stacjonarne, I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DYR-DSO-SL
Dyrygentura - dyrygentura symfoniczno-operowa, stacjonarne, I stopnia
INS-FOR-SM
Instrumentalistyka - gra na fortepianie, stacjonarne, II stopnia
INS-FORa-SM
Instrumentalistyka - gra na fortepianie z językiem wykładowym angielskim, stacjonarne, II stopnia
INS-KF-SM
Instrumentalistyka - kameralistyka fortepianowa, stacjonarne, II stopnia
INS-KLAW-SM
Instrumentalistyka - gra na klawesynie, stacjonarne, II stopnia
KTM-KOM-SL
Kompozycja i teoria muzyki - kompozycja, stacjonarne, I stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
1
(2015 - 2017L)
2
(2018Z - ...)
1
(2019Z - 2020L)
1
(2019Z - 2021L)
1
(2019Z - 2021L)
1
(2019Z - 2021L)
1
(2019Z - 2021L)
1
(2019Z - 2021L)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)