Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Czytanie partytur TM-SL-005-3
Reguły punktacji przedmiotu

KTM-TM-SL - Kompozycja i teoria muzyki - teoria muzyki, stacjonarne, I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
KTM-TM-SL
Kompozycja i teoria muzyki - teoria muzyki, stacjonarne, I stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 1
(2016 - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)