Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Śpiew solowy SO-SM-001-2
Reguły punktacji przedmiotu

WOK-SO-SM - Wokalistyka - śpiew solowy - opera, stacjonarne, II stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WOK-SO-SM
Wokalistyka - śpiew solowy - opera, stacjonarne, II stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 6
(2016 - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)