Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instrument główny - skrzypce SKRZ-SL-001-1
Reguły punktacji przedmiotu

INS-SKRZ-SL - Instrumentalistyka - gra na skrzypcach, stacjonarne, I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
INS-SKRZ-SL
Instrumentalistyka - gra na skrzypcach, stacjonarne, I stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
8
(2022Z - ...)
7
(2014 - 2014)
6
(2015 - 2021L)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)