Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium pracy dyplomowej - konsultacje i pisanie pracy PZM-SL-009-6
Reguły punktacji przedmiotu

EDU-PZM-SL - Edu. art. w zakr. sztuki muzycznej - prowadzenie zespołów muzycznych, stacjonarne, I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
EDU-PZM-SL
Edu. art. w zakr. sztuki muzycznej - prowadzenie zespołów muzycznych, stacjonarne, I stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
6
(2021L - ...)
2
(2016 - 2021Z)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)