Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dyrygentura PZM-SL-001-2
Reguły punktacji przedmiotu

EDU-PZM-SL - Edu. art. w zakr. sztuki muzycznej - prowadzenie zespołów muzycznych, stacjonarne, I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
EDU-PZM-SL
Edu. art. w zakr. sztuki muzycznej - prowadzenie zespołów muzycznych, stacjonarne, I stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2014 - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)