Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski PB-SM-016-2
Reguły punktacji przedmiotu

TAN-PB-SM - Taniec - pedagogika baletowa, stacjonarne, II stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
TAN-PB-SM
Taniec - pedagogika baletowa, stacjonarne, II stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
1
(2019L - ...)
2
(2015 - 2019Z)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)