Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kameralistyka OU-I-047-1
Reguły punktacji przedmiotu

INS-GIT-SL - Instrumentalistyka - gra na gitarze, stacjonarne, I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
INS-GIT-SL
Instrumentalistyka - gra na gitarze, stacjonarne, I stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
2
(2015 - 2017L)
2
(2018Z - ...)
2
(2016Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)