Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organy ORG-SL-001-5
Reguły punktacji przedmiotu

INS-ORG-SL - Instrumentalistyka - gra na organach, stacjonarne, I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
INS-ORG-SL
Instrumentalistyka - gra na organach, stacjonarne, I stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
10
(2019Z - ...)
10
(2016 - 2016)
8
(2017 - 2018L)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)