Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika MSP-002-1
Reguły punktacji przedmiotu

INS-ORG-SL - Instrumentalistyka - gra na organach, stacjonarne, I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
INS-ORG-SL
Instrumentalistyka - gra na organach, stacjonarne, I stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
1
(2014 - ...)
2
(2014Z - 2014Z)
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)