Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kreacja dźwięku w formach audiowizualnych MM-SM-002-2
Reguły punktacji przedmiotu

RD-MM-SM - Reżyseria dźwięku - reżyseria dźwięku w multimediach, stacjonarne, II stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
RD-MM-SM
Reżyseria dźwięku - reżyseria dźwięku w multimediach, stacjonarne, II stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
4.5
(2018Z - 2018L)
8.5
(2019 - 2020L)
8
(2021Z - ...)
6
(2015 - 2017L)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)