Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dyrygentura MK-SM-002-3
Reguły punktacji przedmiotu

MK-KD-SM - Muzyka kościelna - kantor-dyrygent, stacjonarne, II stopnia
MK-ORG-SM - Muzyka kościelna - organista, stacjonarne, II stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
MK-KD-SM
Muzyka kościelna - kantor-dyrygent, stacjonarne, II stopnia
MK-ORG-SM
Muzyka kościelna - organista, stacjonarne, II stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
4
(2016 - 2017L)
5
(2021Z - 2022L)
7
(2023Z - ...)
4.5
(2018Z - 2020L)
3
(2018Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)