Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konsultacje pisemnej pracy dyplomowej FOR-SM-008-1
Reguły punktacji przedmiotu

INS-FOR-SM - Instrumentalistyka - gra na fortepianie, stacjonarne, II stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
INS-FOR-SM
Instrumentalistyka - gra na fortepianie, stacjonarne, II stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 4
(2016 - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)