Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Akordeon F-AK-SL-001-6
Reguły punktacji przedmiotu

F-INS-AK-SL - Instrumentalistyka - pedagogika instrumentalna, gra na akordeonie, stacjonarne, I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
F-INS-AK-SL
Instrumentalistyka - pedagogika instrumentalna, gra na akordeonie, stacjonarne, I stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 14.5
(2016 - 2018)
15
(2019 - 2019)
16
(2020 - 2020)
14
(2021 - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)