Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Specjalistyczna literatura muzyczna EDU-SM-004-1
Reguły punktacji przedmiotu

EDU-DCH-SM - Edu. art. w zakr. sztuki muzycznej - dyrygentura chóralna, stacjonarne, II stopnia
EDU-WCH-SM - Edu. art. w zakr. sztuki muzycznej - wokalistyka chóralna, stacjonarne, II stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
EDU-DCH-SM
Edu. art. w zakr. sztuki muzycznej - dyrygentura chóralna, stacjonarne, II stopnia
EDU-WCH-SM
Edu. art. w zakr. sztuki muzycznej - wokalistyka chóralna, stacjonarne, II stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
2
(2018Z - ...)
4
(2021Z - ...)
4
(2021Z - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)