Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Specjalistyczna literatura muzyczna DSO-SM-005-1
Reguły punktacji przedmiotu

DYR-DSO-SM - Dyrygentura - dyrygentura symfoniczno-operowa, stacjonarne, II stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DYR-DSO-SM
Dyrygentura - dyrygentura symfoniczno-operowa, stacjonarne, II stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
2
(2023Z - ...)
1.5
(2015 - 2022L)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)