Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka estradowa AK-SL-003-5
Reguły punktacji przedmiotu

INS-AK-SL - Instrumentalistyka - gra na akordeonie, stacjonarne, I stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
INS-AK-SL
Instrumentalistyka - gra na akordeonie, stacjonarne, I stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2016 - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)