Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Reach the Stars - Valentin Silvestrov

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: POWER-STAR-27
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Reach the Stars - Valentin Silvestrov
Jednostka: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Szanowni Państwo,

Z radością zapraszamy na wspaniałe wydarzenie na naszym Uniwersytecie, jakim będzie spotkanie ze znakomitym ukraińskim kompozytorem Valentinem Silvestrovem.

Spotkanie w formie rozmowy poprowadzi Dziekan Wydziału Kompozycji i Teorii Muzyki- ad. dr hab. Ignacy Zalewski a nadzór merytoryczny sprawuje Prorektor ds. nauki- prof. dr hab. Paweł Łukaszewski. Niezależnie od harmonogramu zajęć Dziekan Wydziału Kompozycji i Teorii Muzyki zaprasza serdecznie wszystkich studentów na to wydarzenie!

Warsztaty odbędą się w dniu 26 kwietnia 2022 roku w Sali im. H. Melcera o godz. 15.00. Przypominamy o konieczności wypełnienia niezbędnych dokumentów zgłoszeniowych w Dziale Nauczania.

Valentin Silvestrov- ukraiński kompozytor, Ludowy Artysta Ukrainy, laureat Państwowej Nagrody im. Tarasa Szewczenki. W 1963 roku ukończył Konserwatorium kijowskie, gdzie studiował kompozycję u Borysa Latoszyńskiego. W połowie lat sześćdziesiątych XX wieku Sylwestrow stał się słynnym kompozytorem kierunku awangardowego, korzystając z techniki dodekafonicznej, aleatorycznej i sonorystycznej. Dzieła Sylwestrowa zaczęli grać tacy muzycy, jak Gidon Kremer, Aleksiej Lubimow czy Iwan Monighetti.

W latach siedemdziesiątych XX wieku kompozytor porzucił techniki awangardowe i zaczął orientować się na postmodernizm.

Dorobek twórczy Silvestrova:

• 7 symfonii

• utwory na solistów i orkiestrę, m.in. "Metamuzyka" na fortepian z orkiestrą

• kameralne utwory, m.in. "Spektry", "kwartet piccolo"

• utwory na chór

• dzieła wokalne, m.in. cykl "ciche pieśni"

• utwory fortepianowe, m.in. 3 sonaty, "kicz-muzyka",

• muzyka filmowa

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-08 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Łukaszewski, Ignacy Zalewski
Prowadzący grup: Paweł Łukaszewski, Ignacy Zalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie
Pełny opis:

Szanowni Państwo,

Z radością zapraszamy na wspaniałe wydarzenie na naszym Uniwersytecie, jakim będzie spotkanie ze znakomitym ukraińskim kompozytorem Valentinem Silvestrovem.

Spotkanie w formie rozmowy poprowadzi Dziekan Wydziału Kompozycji i Teorii Muzyki- ad. dr hab. Ignacy Zalewski a nadzór merytoryczny sprawuje Prorektor ds. nauki- prof. dr hab. Paweł Łukaszewski. Niezależnie od harmonogramu zajęć Dziekan Wydziału Kompozycji i Teorii Muzyki zaprasza serdecznie wszystkich studentów na to wydarzenie!

Warsztaty odbędą się w dniu 26 kwietnia 2022 roku w Sali im. H. Melcera o godz. 15.00. Przypominamy o konieczności wypełnienia niezbędnych dokumentów zgłoszeniowych w Dziale Nauczania.

Valentin Silvestrov- ukraiński kompozytor, Ludowy Artysta Ukrainy, laureat Państwowej Nagrody im. Tarasa Szewczenki. W 1963 roku ukończył Konserwatorium kijowskie, gdzie studiował kompozycję u Borysa Latoszyńskiego. W połowie lat sześćdziesiątych XX wieku Sylwestrow stał się słynnym kompozytorem kierunku awangardowego, korzystając z techniki dodekafonicznej, aleatorycznej i sonorystycznej. Dzieła Sylwestrowa zaczęli grać tacy muzycy, jak Gidon Kremer, Aleksiej Lubimow czy Iwan Monighetti.

W latach siedemdziesiątych XX wieku kompozytor porzucił techniki awangardowe i zaczął orientować się na postmodernizm.

Dorobek twórczy Silvestrova:

• 7 symfonii

• utwory na solistów i orkiestrę, m.in. "Metamuzyka" na fortepian z orkiestrą

• kameralne utwory, m.in. "Spektry", "kwartet piccolo"

• utwory na chór

• dzieła wokalne, m.in. cykl "ciche pieśni"

• utwory fortepianowe, m.in. 3 sonaty, "kicz-muzyka",

• muzyka filmowa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)