Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kameralistyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: INS-KAM-1-KOL-4p
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kameralistyka
Jednostka: Wydział Instrumentalny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 4.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Moduł przedmiotów:

kierunkowy

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Tryb prowadzenia:

grupowe

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Garstka, Wojciech Koprowski, Paweł Łosakiewicz, Agnieszka Marucha, Izabella Szałaj-Zimak, Marcin Zalewski
Prowadzący grup: Wojciech Koprowski, Paweł Łosakiewicz, Agnieszka Marucha, Marcin Zalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Kolokwium na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Wojciechowski, Tytus Wojnowicz
Prowadzący grup: Przemysław Wojciechowski, Tytus Wojnowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Kolokwium na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Bryła, Marek Czech, Ryszard Duź, Jerzy Dziubiński, Zuzanna Elster, Andrzej Gębski, Rafał Grząka, Paweł Gusnar, Agata Igras, Paweł Kamiński, Piotr Kamiński, Wojciech Koprowski, Mateusz Kowalski, Arkadiusz Krupa, Joanna Maklakiewicz, Marcin Markowicz, Marcin Orliński, Grzegorz Palus, Miłosz Pękala, Zbigniew Płużek, Agnieszka Podłucka, Leszek Potasiński, Ewa Skardowska, Mateusz Stankiewicz, Temina Cadi Sulumuna, Izabella Szałaj-Zimak, Sławomir Tomasik, Arkadiusz Więdlak, Tytus Wojnowicz, Marek Żwirdowski
Prowadzący grup: Michał Bryła, Marek Czech, Ryszard Duź, Jerzy Dziubiński, Zuzanna Elster, Andrzej Gębski, Rafał Grząka, Paweł Gusnar, Agata Igras, Piotr Kamiński, Wojciech Koprowski, Mateusz Kowalski, Arkadiusz Krupa, Joanna Maklakiewicz, Marcin Markowicz, Marcin Orliński, Grzegorz Palus, Miłosz Pękala, Zbigniew Płużek, Agnieszka Podłucka, Leszek Potasiński, Ewa Skardowska, Mateusz Stankiewicz, Temina Cadi Sulumuna, Izabella Szałaj-Zimak, Sławomir Tomasik, Arkadiusz Więdlak, Tytus Wojnowicz, Marek Żwirdowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium na ocenę
Wykład - Kolokwium na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Klaudiusz Baran, Michał Bryła, Marek Czech, Ryszard Duź, Zuzanna Elster, Romuald Gołębiowski, Rafał Grząka, Paweł Gusnar, Jan Harasimowicz, Katarzyna Jankowska-Borzykowska, Piotr Kamiński, Adam Klocek, Wojciech Koprowski, Arkadiusz Krupa, Karol Marianowski, Marcin Markowicz, Agnieszka Marucha, Robert Morawski, Zbigniew Płużek, Mirosław Pokrzywiński, Grzegorz Skrobiński, Izabella Szałaj-Zimak, Aleksander Szebesczyk, Hanna Turonek, Marek Żwirdowski
Prowadzący grup: Klaudiusz Baran, Michał Bryła, Marek Czech, Ryszard Duź, Zuzanna Elster, Romuald Gołębiowski, Rafał Grząka, Paweł Gusnar, Katarzyna Jankowska-Borzykowska, Piotr Kamiński, Adam Klocek, Wojciech Koprowski, Arkadiusz Krupa, Karol Marianowski, Marcin Markowicz, Agnieszka Marucha, Robert Morawski, Zbigniew Płużek, Mirosław Pokrzywiński, Grzegorz Skrobiński, Izabella Szałaj-Zimak, Hanna Turonek, Marek Żwirdowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium na ocenę
Wykład - Kolokwium na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-08 - 2021-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Żwirdowski
Prowadzący grup: Marek Żwirdowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium na ocenę
Wykład - Kolokwium na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Klaudiusz Baran, Michał Bryła, Marek Czech, Ryszard Duź, Zuzanna Elster, Romuald Gołębiowski, Rafał Grząka, Paweł Gusnar, Jan Harasimowicz, Adrian Janda, Piotr Kamiński, Adam Klocek, Wojciech Koprowski, Arkadiusz Krupa, Karol Marianowski, Marcin Markowicz, Henryk Mikołajczyk, Mirosław Pokrzywiński, Izabella Szałaj-Zimak, Paweł Szczepański, Aleksander Szebesczyk, Donat Zamiara, Marek Żwirdowski
Prowadzący grup: Klaudiusz Baran, Michał Bryła, Marek Czech, Ryszard Duź, Zuzanna Elster, Romuald Gołębiowski, Rafał Grząka, Paweł Gusnar, Jan Harasimowicz, Adrian Janda, Piotr Kamiński, Adam Klocek, Wojciech Koprowski, Arkadiusz Krupa, Karol Marianowski, Marcin Markowicz, Henryk Mikołajczyk, Mirosław Pokrzywiński, Izabella Szałaj-Zimak, Paweł Szczepański, Donat Zamiara, Marek Żwirdowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium na ocenę
Wykład - Kolokwium na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-08 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Żwirdowski
Prowadzący grup: Marek Żwirdowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium na ocenę
Wykład - Kolokwium na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Bryła, Łukasz Chrzęszczyk, Marek Czech, Ryszard Duź, Łukasz Dyczko, Zuzanna Elster, Rafał Grząka, Paweł Gusnar, Piotr Kamiński, Adam Maksymienko, Aleksandra Meisner, Julia Monkiewicz, Miłosz Pękala, Agnieszka Podłucka, Mirosław Pokrzywiński, Włodzimierz Promiński, Bartłomiej Sutt, Izabella Szałaj-Zimak, Przemysław Wojciechowski, Donat Zamiara, Marek Żwirdowski
Prowadzący grup: Michał Bryła, Łukasz Chrzęszczyk, Marek Czech, Ryszard Duź, Łukasz Dyczko, Zuzanna Elster, Rafał Grząka, Paweł Gusnar, Piotr Kamiński, Adam Maksymienko, Aleksandra Meisner, Julia Monkiewicz, Grzegorz Palus, Miłosz Pękala, Agnieszka Podłucka, Mirosław Pokrzywiński, Włodzimierz Promiński, Bartłomiej Sutt, Izabella Szałaj-Zimak, Przemysław Wojciechowski, Donat Zamiara, Marek Żwirdowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium na ocenę
Wykład - Kolokwium na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Klaudiusz Baran, Michał Bryła, Marek Czech, Zuzanna Elster, Paweł Gusnar, Wojciech Koprowski, Mateusz Kowalski, Karol Marianowski, Marcin Markowicz, Izabella Szałaj-Zimak, Paweł Szczepański, Marek Żwirdowski
Prowadzący grup: Klaudiusz Baran, Michał Bryła, Marek Czech, Zuzanna Elster, Paweł Gusnar, Wojciech Koprowski, Mateusz Kowalski, Karol Marianowski, Marcin Markowicz, Izabella Szałaj-Zimak, Paweł Szczepański, Marek Żwirdowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium na ocenę
Wykład - Kolokwium na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)